Nya ägare i Swekip

PRESSMEDDELANDE
2017-10-06
North Invest AB förvärvar majoriteten av aktierna i Swekip
Sweden AB

Swekip arbetar med utveckling och försäljning av lastmaskiner och redskap tillverkade i Kina enligt
Europeiska direktiv. Bolagets hårda och fokuserade arbete har gjort att de idag har Europas mest
prisvärda produkter och är marknadsledande i sitt segment.

-”Det är med stor tillfredsställelse vi gör vårt nästa företagsförvärv. Swekip är ett välskött och
spännande företag som passar bra in i vår företagsportfölj. Nuvarande ägare har skapat en fantastisk
plattform för fortsatt tillväxt av både volym och lönsamhet genom sitt hårda arbete och fokus på
utveckling. Potential finns därmed att etablera bolaget som en av de stora aktörerna inom sitt
segment även på en internationell marknad”, säger Erik Viklund på North Invest.
Swekip har en nära samverkan med utvecklingsavdelningen på fabriken där lastmaskiner och redskap
tillverkas och de har tillsammans anpassat produkterna för den svenska marknaden och klimatet här.
Kontinuerliga förbättringsprocesser bedrivs genom att lyssna på kunder och överföra detta till
uppgraderingar och anpassningar av maskinerna.

-”I år är det 10 år sedan Swekip grundades och under denna tid har vi byggt en stabil plattform och
starkt varumärke. Vi har gått från att vara ett lågprismärke till att idag erbjuda en stark portfölj av
hjullastare i det stadigt växande marknads segmentet minimaskiner. När jag gick in i företaget 2012
såg jag stora möjligheter att genom ökad integration med tillverkaren och rätt kompetens
implementera rimliga anpassningar av produkten för att bli attraktiv på den nordiska marknaden.
Detta mål har vi uppnått och nu är det dags att ta verksamheten till nya höjder. Vi har letat efter en
ny ägare med engagemang, drivkraft och marknadskompetens vilket vi känner att North Invest kan
tillföra. Nyckelpersoner i Umeå och Stockholm som varit med sedan start blir också kvar som delägare
i bolaget.
Med varma lyckönskningar lämnar jag nu över stafett pinnen till de nya ägarna”, säger Niclas
Bergström.

Swekip har idag 6 anställda och omsätter omkring 25 Mkr med god lönsamhet.
För ytterligare information kontakta:
Erik Viklund
Styrelseordförande North Invest AB
073-0730880
Niclas Bergström
VD, Swekip Sweden AB
070-662 90 77

OM NORTH INVEST
North Invest AB är ett privat företag som förvärvar och utvecklar välskötta små och medelstora
företag främst inom Norrlandsregionen. Affärsmodellen bygger på att kombinera den samlade
kunskapen hos ägar konstellationen med de befintliga styrkorna hos förvärsföretagen.

OM SWEKIP
Vår affärsidé är att erbjuda prisvärda entreprenadmaskiner och redskap med hög kvalitet till den
svenska marknaden. Vi startade vår resa 2007 som importör av entreprenadmaskiner från olika
tillverkare i Asien. Med åren har vi levererat hundratals maskiner till nöjda kunder och byggt upp en
erfarenhetsbank som gjort att vi idag är marknadsledande inom vårt område.


Lämna ett svar